ติดต่อ กรณีพบปัญหาในการใช้งาน

หากต้องการติดต่อสอบถามเรื่องการลงทะเบียนกิจกรรม หรือ ติดต่อทดลองใช้ระบบ สามารถติดต่อได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 080-736-1604 คุณนุชภัทร์ (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้า)

หรือส่งข้อมูลโรงเรียนมาที่ Email: software@pawano.com  ( เรื่อง: ติดต่อสอบถามรายละเอียดการใช้ ระบบลงทะเบียนออนไลน์ )

กำลังดำเนินการ